29.3.06

Γκουχ, γκουχ, εχχμμμ, γκουχ...

(από την πόρτα σου περνώ...) Και έλεγα και ‘γω πού χάθηκα τόσον καιρό και με ανησύχησα...