16.5.16

Απογεύματα ψηλά στη γέφυρα


Όταν μπορούσε ο δρόμος τον έφερνε ψηλά πάνω από την πόλη, κατά προτίμηση τις μέρες με το περισσότερο φως και όταν ο ήλιος ήταν έτοιμος να φύγει.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που θάλασσα και ουρανός έμοιαζαν να ήταν ένα και δεν ήξερες.
Αν αυτό που έβλεπε ήταν νησί.
Ή σύννεφο.
Σύννεφο στη θάλασσα ίσως…

Δεν υπάρχουν σχόλια: