15.12.05

Βασανιστικές ιστορίες

(τροφή για σκέψη) Το αρχιπέλαγος της CIA διαδέχεται το αρχιπέλαγος των γκούλαγκ, η Ευρώπη γίνεται διαμετακομιστικός σταθμός "υπόπτων για τρομοκρατική δραστηριότητα" που ακολούθως γνωρίζουν τη φιλοξενία των αιγυπτιακών, ιορδανικών ή συριακών πραιτωριανών και την ίδια στιγμή πολλοί Ευρωπαίοι βάζουν νερό στο κρασί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευλογούν τη χρήση των βασανιστηρίων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: