25.5.05

Δεν προκάνω μάνα μ'

Και τώρα όλα τα παιδάκια μαζί θα κλίνουμε το ρήμα "πήζω". Πήζω, πήζω, πήζω.

Αααργγκρρρ!! (κάπως καλύτερα τώρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: